SKATEHALLI REEGLID:Meil on videovalve, seega käitu korralikult!– Skatehallis ning selle väliterritooriumil sõitmine ja tegutsemine toimub omal vastutusel. Skatehall ei vastuta võimalike vigastuste või purunenud sõiduvahendite eest!

– Skatehall ei vastuta territooriumile jäetud või kaotatud asjade eest.

– Palume panna prügi selleks ettenähtud prügikasti.

– Skatehalli vara rikkumise korral tuleb kahjud hüvitada.

– Palume kõikidel skatehalli külastajatel suhtuda teistesse külastajatesse viisakalt ja käituda vastavalt üldisele heale tavale.

– Skatehalli töötajal on õigus reeglite korduval eiramisel/rikkumisel paluda külastajal viivitamatult skatehalli territooriumilt lahkuda. Skatehalli töötaja sõna ei kuulu vaidlustamisele.

– Küsimuste või probleemide korral palume koheselt pöörduda skatehalli töötaja poole.

– Ära sülita siseruumides!

– Ära jäta tööriistu pärast kasutamist vedelema, aseta need tagasi oma kohale.

– Ära söö ega joo rämpidel.***

Eelnevalt luba küsimata trennide ajal parki sisenemine keelatud! See häirib nii treeneri tööd, kui ka trennis osalejaid.
Väljas külmetamise vältimiseks soovitame tulla pigem hiljem.